Massetransport

Som det ligger i navnet, SO Transport foretar også all form for massetransport. Masser til eller fra steder vi har gravd ut. Vi leverer alle massetyper (stein, sand, grus) til svært konkurransedyktige priser. Vi hjelper med estimering av masser før levering, og kommer gjerne på befaring.

Massetransport

Som det ligger i navnet, SO Transport foretar også all form for transport. Masser til eller fra steder vi har gravd ut. Vi leverer alle massetyper (stein, sand, grus) til svært konkurransedyktige priser. Vi hjelper til med estimering av masser før levering, og kommer gjerne på befaring.

Transport av grus, sand, stein og pukk

Vi tilbyr og leverer alt av fyllmasse som jord, stein, leire eller matjord. Du får alt av knuste masser hos oss. Vi leverer pukk og hagesingel i forskjellige størrelser. Vi sørger også for vanlig dreneringspukk, som lett håndterbar grøftepukk.

Massene vi transporterer kan legges inntil mur eller utover hele gårdsplasser. Vi bruker lastebilen vår til å frakte og legge, på denne har vi også en egen justerbar sprelem som hjelper til med å fordele massene riktig i stedet for at alt blir liggende i en haug. Når vi legger massene ut benytter vi oss også av våre egne gravemaskiner, i egnet størrelse til oppdraget.

Kort oppsummert kan vi si at SO Transport tilbyr hele prosessen når det kommer til massetransport.

SO Transport har også samarbeidspartnere som kan levere betong- og sprengningsarbeid, og leverer masser som det måtte være behov for i forbindelse med gravearbeidene. 

Våre maskiner for massetransport

SO Transport har en stor og moderne maskinpark som gjør oss i stand til å ta på oss alle typer oppdrag. Vi har hele skalaen av gravemaskiner, for forskjellig bruk.

Vi har både beltegravere og hjulgravere, alt fra den minste på 3 tonn via de på 8 og 15 opp til den aller største på 25 tonn. Det gjør at vi lett kan finne og benytte den som skal hjelpe oss å komme til der det er smått og trangt, akkurat som vi kan gjøre det samme når det er større arealer som skal bearbeides.

I tillegg har vi også en lastebil samt to traktorer med lasteapparat og tilhenger, som vi bruker til å frakte materialer vekk fra områdene vi har utført gravingen.

Vi leverer også