Om SO Transport

Vi er en iten familiebedrift som ble startet opp av Svein Opsal for over 50 år siden, nærmere bestemt 1968. Han driver fortsatt tradisjonen videre, sammen med sønnen Sveinung. Nå er også sønnesønnene Sondre og Sigurd involvert i bedriften, de jobber her i skoleferiene. Vi er ikke redd for å si at familien Opsal nærmest er oppvokst i bransjen!
Ansatte i SO Transport

Vi holder til i Lier, som vi liker å si «ligger midt i matfatet». Mesteparten av oppdragene våre er mellom Drammen og Oslo, samt i Røyken-området, men vi ser på hele Østlandet som vårt nedslagsfelt. At vi er små betyr også at vi alltid har hatt, og fortsatt har, et personlig preg. Vi kjenner hverandre godt, vi samarbeider godt, og det er enkelt for kunden å vite hvem den har å forholde seg til hele veien i prosjektet. 

Hva leverer SO Transport?

Allsidighet er et av våre fremste kjennetegn, vi leverer mange forskjellige type tjenester:

SO Transport kan hjelpe deg med alt fra drenering rundt hus, til støttemurer og utgraving av tomter. Vi utfører graving for ulike formål, vi transporterer masser og tilbyr snøbrøyting.

Kvalitet og kunden i fokus

Det er ikke bare i ledelsen vi har kontinuitet. To av våre ansatte har jobbet for oss i over 20 år, og det er vi veldig stolte av. Det sørger for stabilitet, erfaring og høy kompetanse. Med andre ord; alle ingrediensene som igjen gir høy kvalitet.

Nettopp kvalitet er vi i SO Transport svært opptatt av. Hovedbudskapet vårt er at kunden er i fokus. Vi etterstreber punktlighet, god oppfølging og informasjon underveis. Når vi er ferdig SKAL kunden være fornøyd, vi reiser ikke fra en jobb før det er tilfelle. Kunden skal oppleve at vi priser oss riktig, og er fleksible i forhold til deres behov og ønsker. Vi skal være lett å bli enig med, og vanskelig å få problemer med!

Fortell oss om ditt prosjekt!

Trenger du hjelp til drenering rundt hus til støttemurer, utgraving av tomt, anlegging av plen eller gårdsplasser eller har andre spørsmål? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.